محصولات

مغزدار خرمایی 4 تایی

  code : 2410                                                                                                                                                                               2410 : کد

Unit Per Carton

60 Pcs

Packaging

Selefone

تعداد در کارتن

60 بسته

نوع بسته بندی

سلفون

طعم ها