محصولات

بیسکوئیت پذیرایی کنجدی

  code : 2211                                                                                                                                                                               2211 : کد

Unit Per Carton

6 Box

Packaging

Card Box

تعداد در کارتن

6 جعبه

نوع بسته بندی

جعبه

طعم ها