امضا تفاهم نامه همکاری بین صنایع غذایی شیرین وطن و دانشگاه فنی حرفه ای استان

 به منظور ايجاد تعاملات  علمي، پژوهشی،آموزشی، مطالعاتی، مشاوره ای، اشتغال زایی و خدماتی، برای بهره مندي از توانمندي هاي علمي و تخصصي در راستاي ارتقاء دانش و تخصص منابع انساني و تحقق رسالت فردی و اجتماعی، هم زمان با هفته پژوهش، تفاهم نامه همکاری بين « صنایع غذایی شیرین وطن » و  « دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی- تبریز » امضاء گردید.