بازدید اهالی مطبوعات از صنایع غذایی شیرین وطن

جمعی از اعضای خانه مطبوعات و ستاد برگزاری دهمین نمایشگاه مطبوعات استان، با حضور در شرکت صنایع غذایی شیرین وطن و اهداء لوح سپاس، از حضورمسئولانه رییس محترم هیئت مدیره شرکت و تجلیل از تلاش های مطبوعات و رسانه های مستقر در دهمین نمایشگاه مطبوعات، قدردانی کردند. در این دیدار مدیر عامل خانه مطبوعات، تعامل میان رسانه های استان و صنایع تولیدی را ضروری دانست و گفت: متاسفانه این ارتباط امروز در حداقل وضعیت قرار دارد. شفیعی افزود: جاده تعامل رسانه با صنعت و تولید دو طرفه است و خانه مطبوعات از ظرفیت بسیار بزرگی برای فرهنگ سازی و معرفی تولیدات داخلی به مردم برخوردار می باشد.

مدیر مسئول هفته نامه صریر، با تشکر ویژه از رییس هیئت مدیره شرکت صنایع غذایی شیرین وطن به عنوان اولین مدیر بخش خصوصی در بازدید از نمایشگاه مطبوعات و اهداء لوح قدردانی به مدیران رسانه ها،این حرکت را ارزشمندانه و حاکی از بلوغ مدیریتی مدیران ارشد شرکت شیرین وطن دانست. در ادامه جلسه دکتر خلیل وطندوست رییس هیئت مدیره شرکت نیز، تعدد مطبوعات و رسانه ها را از نشانه های توسعه یک کشور خواند و گفت: رسانه ها چراغ راه توسعه کشور هستند که مدیران و مسئولان می توانند با اعتماد و تکیه به آنها با مطالبات و مشکلات جامعه تولید و صنعت بیش از پیش آشنا شوند و برای برون رفت از وضع موجود، راهکار ارائه نمایند.وی از مدیریت عالی و نظم و هماهنگی موجود دردهمین نمایشگاه مطبوعات استان تشکر و قدردانی نمود .