بازدید دانشجویان رشته شیمی دانشگاه صنعتی سهند

در راستای ارتباط صنعت با دانشگاه و متعاقب حضور برخی از مدیران شرکت در دانشگاه صنعتی سهند، جمعی از دانشجویان رشته شیمی دانشگاه مذکور از واحدهای مختلف تولیدی کارخانه صنایع غذایی شیرین وطن بازدید و از نزدیک با مهندسان و مدیران این شرکت گفتگو کردند.