تقدیر از اولین بازنشسته صنایع غذایی شیرین وطن

رییس محترم هیئت مدیره و مدیر عامل محترم شرکت از خدمات آقای سیدغلامرضا شانه بندی، اولین بازنشسته شرکت صنایع غذایی شیرین وطن با اهداء لوح و هدیه، قدردانی کردند.