بازدید کارشناسان معاونت بهداشت استان از شرکت صنایع غذایی شیرین وطن

در راستای همکاری های ارتباطی بین بخشی در حوزه بهداشت و سلامت ، جلسه هم اندیشی با ریاست محترم گروه آموزش و ترویج مرکز بهداشت استان و کارشناسان مربوطه در محل شرکت تشکیل شد.

در این جلسه، که مدیر محترم آموزش و ارتباطات و معاونت کنترل کیفی و کارشناسان آموزش شرکت حضور داشتند، بعد از استماع گزارش ها و نکته نظرات طرفین،در حوزه های مختلف آموزشی و ترویجی بهداشت فردی، عمومی،روانی و کار، فرهنگی و سلامت خانواده، مقرر گردید؛ بر اساس تفاهم نامه همکاری فی مابین از جمله: حضور کارشناسان زبده معاونت بهداشت  به صورت متناوب و مستمر در محل شرکت، ارسال کتاب، مجله، بروشور یا سایر محصولات آموزشی به صورت ماهیانه یا فصلی و برگزاری دوره های پودمانی و مجازی ، با هدف توسعه و توانمند سازی نیروی انسانی شرکت شیرین وطن تنظیم و به مرحله اجرا در آید.

در پایان جلسه، مهمانان به همراه تعدادی از مدیران و کارشناسان شرکت، از بخش های مختلف تولیدی کارخانه بازدید کردند.