تجلیل از فرزندان ممتاز کارگران شرکت شیرین وطن و اهدای لوازم التحریر به کلیه فرزندان دانش آموز کارکنان شرکت!