تبریک هفته دولت و روز کارمند

هم زمان با هفته دولت و روز کارمند، دکتر خلیل وطندوست رییس هیئت مدیره شرکت صنایع غذایی شیرین وطن با تبریک هفته دولت و روز کارمندگفت؛ جامعه تولید و صنعت ضمن قدر دانی از تلاش های دولت مردان در رفع موانع تولید، انتظار دارد همه بخش های مرتبط در دولت و مجلس شورای اسلامی،بدور از شعار و در جهت تحقق رونق تولید و بازگرداندن نشاط اقتصادی به بدنه صنعت و تولید بیش از پیش تلاش نمایند.!