برگزاری اولین دوره آموزشی مدیریت کنترل پروژه(MSP)

برگزاری اولین دوره آموزشی  مدیریت کنترل پروژه(MSP)

به همت مدیریت آموزش شرکت و به منظور آشنایی مدیران و کارشناسان با مراحل مختلف طراحی و اجرای پروژه، اولین دوره آموزشی مدیریت کنترل پروژه به مدت سه روز در مرکز آموزش شرکت صنایع غذایی شیرین وطن برگزار گردید.

در این دوره که با حضور رییس هیئت مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران ارشد و کارشناسان حوزه تولید، فنی مهندسی و بخش های مختلف ستادی تشکیل گردید، استاد فلاح، مدرس مراکز علمی و دانشگاهی، به شکل علمی و کارگاهی، نحوه کار با نرم افزار  msp  را به شرکت کنندگان در دوره آموزش دادند.