هفته قوه قضائیه: دیدار رئیس هیئت مدیره صنایع غذایی

همزمان با هفته قوه قضائیه و به پاسداشت زحمات و تلاش های ارزنده مسئولین قضائی شهرستان بستان آباد روز دوشنبه مورخ 10 تیرماه 1398 رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع غذایی شیرین وطن جناب آقای دکتر خلیل وطن دوست به همراه جناب آقای دکتر ابراهیمی  مدیر آموزش و ارتباطات شرکت و تنی چند از همکاران شرکت دیداری با ریاست و دادستان محترم دادگستری شهرستان بستان آباد داشتند.

دراین دیدار ابتدا"  آقای دکتر وطن دوست ضمن تشریح کلی خط مشی و نگرش اعضای محترم هیئت مدیره و مدیران شرکت صنایع غذایی شیرین وطن در خصوص تلاش در جهت توسعه اقتصاد و ایجاد اشتغال های پایدار در تمامی حوزه های اقتصادی و خدماتی به این نکته اشاره داشتند که این خدمات و این فعالیتها زمانی مانا و اثربخش خواهد بود که رضایت حق تعالی در نظر گرفته شود.

دربخش دیگر این گفتگو ایشان با آرزوی اینکه ما کارفرمایان و تولیدکنندگان باید دین خود را به این کشور و مردم آن ادا کنیم خاطر نشان کردند که دولتمردان و مدیران ارشد کشوری و استانی به ویژه ادارات و سازمان های همکار در شهرستان بستان آباد می توانند با کمکهای فکری و تسهیل در فرایندهای اجرایی اداری و حقوقی گره گشای بسیاری از گلوگاه های مسدود کننده در بخش ارائه خدمات مطلوب و بهتر در حوزه تولید و اشتغال باشند.

درادامه ایشان از ریاست محترم دادگستری جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا علیزاده و دادستان محترم جناب حاج آقا محمودی به لحاظ تلاش و مساعدت در راستای ایجاد ساز وکارهای قضایی و اداری درخور شان و جایگاه کارفرمایان و تولیدکنندگاه و حل و فصل مسائل و مشکلات ایشان با اهداء لوح سپاسی قدردانی و اظهارامیدواری کردند با ایجاد ارتباط های سازنده و تعاملات بین بخشی و حضور عزیزان درکارخانه و مشاهده از نزدیک فعالیت و تلاش های کارگران زحمت کش و مدیران ساعی  زمینه های همکاری بیش از پیشی رقم بخورد .