روز صنعت و معدن

بسمه تعالی

دهم تيرماه، روز صنعت و معدن بر تمامی تلاشگران و مجاهدان عرصه صنعت و معدن مبارک باد.

اختصاص اين روز ارزشمند، به مهم‌ترين موتور محركه‌ اقتصاد يعني؛ بخش صنعت و معدن، فرصت مناسب و طلایي است تا با نگاهي انديشمندانه، آسیب های این بخش شناسایی ، احصا و رفع گردد. چرا كه صنعت و معدن در سطح جهانی، عامل مولد، توسعه و اشتغال پايدار، افزايش توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه می باشد.

امروز به دلیل برخی سوء مدیریت ها در عرصه صنایع و تحریم های ناجوانمردانه آمریکا، صنعت و تولید ما حال و روز خوبی نداشته و با معضلات متعددی از جمله، مشكل نقدینگی، دشواری نوسازی واحدهای تولیدی، هزینه بالای تولید، نداشتن بازار صادراتی مطمئن و ابلاغ بخشنامه های خلق الساعه مواجه می باشد.

به نظر می رسد؛ امسال که از سوی رهبر انقلاب سال رونق تولید نامگذاری شده است، توجه به مواردی چند، تا حدودی راهگشای مشکلات خواهد بود.

1. عمل به اصول سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

2. اصلاح ساز وکارهای مربوط به صادرات و تدوین قوانین شفاف و بروز  و تفریغ قوانین مبهم و دست و پاگیردر جهت حمایت از تولید کنندگان و کار آفرینان داخلی

3. ممنوعیت واردات کالاهای غیر ضروری و دارای تولید مشابه داخلی

4. حذف بنگاه داری بانکها و موسسات مالی و اعتباری و هدایت سرمایه های مالی به سمت تولید، با اختصاص وام های کم بهره و توجه به واحدهای کوچک و متوسط در روستاها و شهرهای كوچك به عنوان منبع كارآفرینی

5. اعتماد کردن و میدان دادن به نیروهای جوان و خلاق و حمایت از ایده های نو

6. اجرای درست و واقعی اصل 44 قانون اساسی و سپردن امور تولید و صنعت کشور به افراد کاردان، باانگیزه و شایسته و دوری از باندبازی و گروه گرایی

7. بهره گیری از اساتید و صاحب نظران دانشگاهی و استقبال از پژوهش های علمی و بنیادی

 

مهندس حاج خلیل وطندوست

 رییس هیئت مدیره شرکت صنایع غذایی

 شیرین وطن تبریز

 10 تیرماه 98