بازدید خانم دکتر آقا پور نمانیده محترم مردم شبستر

در راستای توسعه ارتباطات بین بخشی و تعامل با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، طبق هماهنگی های صورت گرفته روز پنجشنبه مورخ ششم تیرماه 1398 خانم دکتر آقاپور نمانیده محترم مردم شبستر و عضو کمسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی بازدید چند ساعته ای را از مجموعه صنایع غذایی شیرین وطن انجام دادند.

در ابتدای این بازدید و در جلسه مدیران شرکت با ایشان اهم مسائل و مشکلات موجود در مسیر توسعه و شکوفایی بیش از پیش این مجموعه تولیدی به سمع و نظر ایشان رسید.

در ادامه خانم دکتر آقا پور با استماع مطالب و نظرات مدیران مجموعه نکاتی را در رابطه با ایجاد تسهیل در فرایند اقدامات اجرایی شرکت مطرح و اظهار امیدواری نمودند که بتوانند در این راه پر تلاطم یعنی تولید و اشتغال زایی همراه و کمک مجموعه باشند تا بتواند برنامه های ترسیمی خویش را تعالی ببخشد.

بعد از جلسه ایشان با حضور درمحل کارخانه و سالن تولید از نزدیک با مسئولین تولید و کارگران آشنا و در جریان کم و کیف کار قرار گرفتند.