با توجـه به نیاز روز افزون قشرهای جامعه به سلامت و تندرستی و در کنار آن تامین محصـولات غذایـی سالـم و منطبق بر استانداردهای جهانی با استفـاده ار فن آوریهای نویـن ، صنایع غذایی شیرین وطـن در سال 1381 در فضایی به وسعت بالغ بر 100000 متر مربع با استفاده از مدرنترین تکنولوژیهای تولید شروع بکار نمود. فعالیت چشمـگیر هیئت مدیره و بهره گـیری از متخصصین این صنعت روند روبه رشـد و توسعه این شرکت را سریعتر نموده بطوریکه در حال حاضـر جزء برتـرین شرکت های صنایع غذایی کشور و سبد غذایی خود را در تمامی زمینه های شیرینی و شکلات بسط و توسعه داده و در این راستای خطوط تولید پشمک، شکلات ، تافی ، ویفر، پتی بور ، چوب شور بصورت تمام اتوماتیک به خطوط در حال کار اضافه گردید و جزء شرکت های برتر کشور از لحاظ سبد کامل محصولات شیرینی و شکلات میباشد. گـروه صنایـع غذایـی شیرین وطن اهداف عالـیه خود را متـمرکز بر تغـذیه سالم جامعه مصرف کنـنـده ، بنیـان گـذاری اساسی و علمی ، سیستم مدیریتی احترام به مشتری و مشتری مداری تخصصی استوار ساخته است .